Co neměříte, nemůže růst

Atollon automaticky sbírá a zpracovává data podle specifických potřeb vaší společnosti. Systém analyzuje strukturu vašich nákladů a výnosů, takže dokážete snadno identifikovat slabá místa a málo výdělečné nebo ztrátové aktivity. Díky tomu nemusí manažeři plýtvat časem při sestavování reportů a můžou se soustředit na zavádění vhodných opatření nebo na rozvoj vztahů se zákazníky.

Automaticky sbírá a zpracovává data podle specifických potřeb vaší společnosti.

Požadované údaje zobrazuje v jednoduchých a přehledných grafech.

Šetří manažerům čas, který by jinak strávili reportingem.

Analyzuje data napříč jednotlivými odděleními i procesy.