Aktuální trendy v oblasti řízení firemních procesů

blog

V posledních několika letech se české společnosti snaží k problematice automatizace řízení firemních procesů přistupovat systematicky. Mnohdy se však zaměří jen na konkrétní oddělení a integrují několik vzájemně nespolupracujících softwarových řešení. Výsledkem sice je automatizace některých procesů, avšak za cenu nepřehlednosti a neefektivity.

Podle aktuální zprávy The State of Business Process Management 2018 od Paula Harmona existují dva hlavní důvody, proč se společnosti rozhodnou integrovat jednotnou platformu na řízení firemních procesů – snížení nákladů a zvýšení produktivity. Jako vedlejší důvody Harmon uvádí zvýšení spokojenosti zákazníků, zkrácení reakční doby společnosti a zlepšení vnitřních kontrolních mechanismů.

Nejaktuálnějším trendem je tedy integrace kompletních řešení, která nahrazují zastaralé a vzájemně nespolupracující platformy. Tato řešení typicky umožňují řídit a automatizovat procesy od první komunikace s klientem přes průběh zakázky až po fakturaci a vyhodnocení ROI. Ve výsledku se ve společnostech po 2 až 4 měsících zvýší produktivita zaměstnanců a vedení se začne více zaměřovat na další růst a rozvoj vztahů se zákazníky.