Pohoda s Atollonem

blog

Atollon ve spolupráci se společností InQool a.s. vyvinul nástroj Atollon ERP Bridge, který (mimo jiné) propojuje populární český účetní systém POHODA, jehož výrobcem je společnost STORMWARE s.r.o.

K čemu systémy slouží?

Atollon pomáhá firmám řídit procesy v uživatelsky atraktivním cloudovém rozhraní a umožňuje do nich zapojit i uživatele, kteří nejsou typicky uživately účetních informačních systémů (obchodníky, konzultanty, manažery, apod.). Pomocí Atollonu firmy řídí zejména oběh přijatých faktur, obchodní procesy vedoucí až k vystavení faktury nebo automaticky generují faktury klientům. Pohoda naopak zabezpečuje soulad s legislativou, účetní reporting, mzdy, sklady a mnoho jiných agend pro řízení financí firmy.

Proč Atollon a Pohoda?

Informační systémy Atollonu se nevěnují legislativě (pravidelná hlášení DPH, apod.), na druhou stranu Pohoda není cloudový systém a není primárně orientována na řízení firemních procesů. Dohromady se díky tomu vhodně doplňují.

Nejlepší poměr cena/výkon za ucelené řešení

Atollon s Pohodou dokáží ve firmě zabezpečit řízení procesů od obchodu, komunikace, přes poskytování služeb, řízení nákladů a výnosů, až po zaúčtování v účetním systému. To, co typicky poskytne náročná a cenově nákladná implementace robustního ERP systému, jsou schopny Atollon a Pohoda zabezpečit za zlomek ceny.

Propojené agendy

Atollon ERP Bridge zajišťuje propojení Atollonu a Pohody:

  • adresář obchodních partnerů (dodavatelů a zákazníků)
  • faktury přijaté
  • faktury vydané
  • účtová osnova
  • druhy dokladů
  • kontrolingové proměnné - střediska a činnosti

Scénáře využití Atollon vs. Pohoda

OCR faktur a oběh dokumentů

Atollon pomocí nástroje Atollon Invoice Flow zajišťuje oběh dokumentů (faktur) v rámci společnosti. Pomocí konfigurovatelného workflow umožňuje zajistit schválení faktur přijatých. OCR faktur zcela automatizuje zadávání dokladů do systému a eliminuje ruční vstupy. Pomocí nástroje pro manažerský controlling umožňuje členění nákladů na projekty nebo hospodářská střediska a tak usnadňuje sledování nákladů a výnosů firmy. Automaticky zadané, schválené a nákladově setříděné dodavatelské faktury se automaticky zanáší do Pohody.

Automatizace fakturace a řízení firemních procesů

Atollon Lagoon umožňuje firmám poskytujícím profesionální služby automatizovat vytváření návrhů faktur, které se po schválení a zaslání klientům automaticky synchronizují do Pohody. Atollon Lagoon umožňuje firmám řídit projekty a kvalitu poskytovaných služeb a sledovat čas strávený na práci pro klienty. Vykázaný čas zároveň umožňuje automaticky fakturovat.

CRM a řízení obchodního procesu

Atollon CRM umožňuje obchodníkům příležitosti proměňovat na prodejní objednávky, které se po schválení stávají podkladem pro automatickou fakturaci v Atollonu. Schválené faktury vydané se automaticky přenáší do Pohody.

Cena řešení

Cena nasazení Atollon Invoice Flow, Atollon Lagoon a Atollon CRM je účtována dle počtu strávených dnů konzultanta Atollonu ve vaší společnosti. Provoz služby vyžaduje 1 licenci Atollon Lagoon Professional za CZK 800 / měsíčně.

Technické požadavky

Aplikace Atollon ERP Bridge vyžaduje pro svůj provoz instalaci služby postavené na vývojovém prostředí Java přímo na počítači / serveru, kde je provozována Pohoda. Nástroj může být instalován i v prostředí Pohody provozované u vašeho hostingového partnera.

Kdo Atollon ERP Bridge pro Pohodu používá?

Atollon ERP Bridge propojující Atollon a Pohodu používá česká pobočka Atollonu pro vedení vlastního účetnictví :-) Mimo to tento systém používají renomované účetní firmy, obchodní společnosti nebo poskytovatelé profesionálních služeb.

 

 

Řešení spolupracující se systémem POHODA

www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz