Plánováním k lepšímu výkonu

blog

Na začátku roku 2018 jsme Atollon rozšířili o pokročilé Business Intelligence řešení, které umožňuje našim klientům dolovat vzácná data ukrytá v Atollonu. Nové BI řešení usnadňuje manažerům vytváření ad-hoc pohledů na výkonnost jednotlivých lidí ve firmě nebo celých týmů a oddělení. Díky BI si potvrdíte na konkrétních číslech proč v některých činnostech vyděláváte (a díky tomu takových činností můžete dělat více) a u jiných nikoliv (a díky tomu se na ně můžete zaměřit a eliminovat je).

BI je klíčovým podpůrným nástrojem pro rozhodování o změnách

Pro následující rok je např. vhodné revidovat spolupráci s klienty a umět vyhodnotit výhodnost takové spolupráce. Bez čísel jsou veškerá důležitá rozhodnutí postavená na domněnkách. Úloha BI v podpoře rozhodování je klíčová a může vám ušetřit nemalé vrásky a redukovat stres z nesnadného rozhodování. Výpověď klientovi nebo kolegovi z důvodu neefektivity je důležité rozhodnutí a je nutné k němu mít dostatek relevantních podkladů. Dobré rozhodnutí však může přinést okamžitý pozitivní efekt.

Jak dosáhnout vytyčených cílů?

Pokud je vaše společnost naladěna na růst nebo optimalizaci svých firemních procesů a pracuje soustavně na dosažení výsledků, nemůže ponechat řízení firmy náhodě. Fungující firmy svůj výkon plánují. A dobří šéfové firem s členy týmu pravidelně revidují úroveň plnění plánu a veškerých kroků, které vedou k dosažení výsledku. Doposud byl mezi našimi klienty tento proces časově náročný a často manuální (pomocí tabulek v Excelu). S novou verzí Atollon Business Intelligence tomuto procesu dodáváme lehkost.

Nový nástroj Atollonu pro plánování

Do nejnovější verze Atollon Business Intelligence jsme přidali zcela nový nástroj pro plánování. Je snadno použitelný a umožňuje tvorbu plánů prakticky na cokoli, co lze měřit.

Plánování obchodního výkonu

Nejsnadnějším příkladem plánování je stanovení plánovaného obratu. Je přitom jedno na jaké dimenze (hospodářská střediska) se plánovaný obrat definuje. Můžete plánovat obrat jednotlivých obchodníků, týmů, poboček, produktů, klientů, regionů, apod. 

Více-rozměrné plánování

Všechny parciální plány je možné kombinovat v jediném plánu. Atollon se za vás postará o automatický soulad veškerých plánů. Pokud z pohledu na obchodníky plánujete obrat EUR 1,000,000 na období, stejný plán budete muset dosáhnout v pohledu na typy produktů, regiony nebo pobočky.

Volba plánovacího období

Plánovací období je pro každý plán nastavitelné jinak. Můžete volit standardní plány na týden, měsíc, čtvrtletí nebo rok, případně definovat vlastní plánovací období.

Plánování aktivit

Kromě plánování běžných finančních výsledků - ať už v pohledu na výnosy nebo hodnotu obchodních případů - můžete plánovat libovolné aktivity - např. počet schůzek s klienty, počet nově založených obchodních případů, apod. Je tak možné plánovat jak obchod, tak marketing nebo jiné výkony ve firmě.

Zobrazení výsledků plán vs skutečnost

Plánované hodnoty v porovnání se skutečností je možné zobrazovat v libovolném pohledu, který je součástí výstupů Atollon Business Intelligence - ať už je výstupem kontingenční tabulka nebo graf. Plánované hodnoty se automaticky doplňují do výsledků BI pohledů. Navíc je možné k nim vytvářet vlastní kalkulovaná pole (např. % plnění daného plánu).

Díky tomu, že veškerá primární data popisující skutečnost a fungování firmy (objemy obchodních případů, fakturace, výkazy práce lidí, schůzky s klienty, marketingové kampaně, apod.) jsou typicky součástí vašeho CRM systému, můžete porovnávat skutečnost proti plánovanému stavu takřka okamžitě.

Zaměření na výsledky

Atollon zásadně usnadňuje proces tvorby a hodnocení plánů a jejich porovnání s realitou a dodává tak řízení výkonnosti firmy zcela jinou dynamiku. Výsledky jsou k dispozici mnohem rychleji, na denní bázi, často bez námahy a nutného pořizování dat pouze “pro reporting”. Umožňuje to také měřit vícero kritérií (KPI) najednou, což by bylo při ručním zpracování značně neefektivní. Manažeři se tak díky tomuto nástroji mohou více zaměřit na samotné řízení firmy a méně na zpracování dat.