Co neměříte, nemůže růst

Atollon automaticky sbírá a zpracovává data podle specifických potřeb vaší společnosti. Systém analyzuje strukturu vašich nákladů a výnosů, takže dokážete snadno identifikovat slabá místa a málo výdělečné nebo ztrátové aktivity.

Řešení na míru, které můžete začít používat během několika dní

Atollon je ideální pro firmy, které chtějí pracovat s přehledně utříděnými informacemi dostupnými v prostředí odrážejícím jejich specifické potřeby. Společnostem typicky pomáháme s řízením a automatizací širokého spektra procesů od komunikace s klientem přes průběh zakázky až po fakturaci a vyhodnocení výkonu.

Stavební firmy

Šanony a lepicí papírky s poznámkami patří do archivu. Díky Atollonu máte všechny informace o svých projektech pohromadě bez ohledu na to, v jaké fázi zrovna jsou. Atollon využijete při přípravě stavby, stavebním řízení, během realizace a...

Personální agentury

Už žádné nepřehledné tabulky a zdlouhavý výběr vhodných uchazečů. Díky Atollonu za pár sekund zjistíte, jestli se příslušný uchazeč nachází ve vaší databázi a zda o něm máte aktuální informace. K vytvoření nového profilu pak už stačí jen...

Účetní společnosti

Včasné dodání a zpracování dokumentů je základem dobrého vztahu účetní firmy a jejího klienta. Díky Atollonu jsou všechny úkoly, dokumenty a e-maily snadno dohledatelné a obě strany mají vždy absolutní přehled o tom, co a dokdy je ještě...

Případové studie

Jak jsme zvýšili efektivitu personální agentury o 15 %

V mBlue jsme navzájem propojili všechna oddělení naším systémem. Díky Atollonu se mohou soustředit na potřeby klientů a kandidátů – a dosahovat maximální produktivity.

Jak jsme propojili procesy a ušetřili náklady největší české škole pro piloty

CATC (Czech Aviation Training Centre) je prestižní instituce a má stejně vysoké nároky na používaný software. Nasazením Atollonu ušetřila za provoz systému, eliminovala administrativu a propojila oddělení ke spokojenosti svých zákazníků.