Chci být pilotem, zn: Spěchá!

Typický požadavek

tréningové firmy, která nám volá, zní: "chceme zavést nějaký CRM systém, ale máme poměrně rozsáhlejší agendu, než CRM systém zvládne." 

Jak vyřešit tento problém?

Jak by tedy měl vypadat optimální systém pro tréningovou firmu?

Měl by jistě nabídnout flexibilitu komplexnost a domyšlenost pro vzdělávací procesy a obsahovat:

  • Obchodní procesy
  • Komunikaci a klasické CRM funkce
  • Zpracování požadavků
  • Workflow dokumentů
  • Další specifické funkce

Převedli jsme tyto úvahy do praxe a níže se můžete podívat na konkrétní příklad takového řešení. :)

Nemusíte být pilotem, ani žadatelem o pilotní průkaz, abyste se mohli podívat hned teď na dokonalou harmonii Atollonu DEMOVERZE

Příklad konkrétního řešení - výcvik a certifikace pilotů.

Proč se začalo ve firmě zákazníka uvažovat o “CRM”?

  • Uživatelé nedávali informace do systému a tyto tak nebyly na jednom místě a nebyly dostupné
  • Existovala jen roztříštěná komunikace mezi uživateli nevzájem a stejně tak mezi nimi a externím okolím
  • Nebylo jasné, kdo je odpovědný za co
  • Nedařilo se centrálně podchytit klíčové obchodní procesy firmy

Toto vše jsou ovšem typické důvody pro zavedení CRM, které se prakticky neliší firma od firmy, obor od oboru. 
Ale to byl jen začátek. Jako vždy - obchodem to pouze začíná..  Proto jsme dali “CRM” do úvozovek. 

Když jsme se s klientem zamysleli nad skutečnými potřebami vzdělávací firmy, využii jsme nakonec plně funkcí Atollonu.  

 

Platfoma Atollon Lagoon v sobě totiž obsahuje mnohem více než umí poskytnou běžný CRM systém.

Kromě základní CRM funkcionality, kterou je řízení obchodního procesu (prospekti, klienti, obchodní případy, cenové kalkulace, úkoly, kalendář, reporty, workflow) poskytuje i nástroje pro komunikaci, sledování požadavků, správu dokumentů a pokročilé řízení financí. Atollon také umí využívat tzv. PQ forms, tedy inteligentní online formuláře pro vkládání všech potřebných údajů žádosti a trénink.

Řízení požadavků a péče o zákazníky - do systému našeho klienta zasílají partneři B2B požadavky na rezervaci trenažérů nebo mísností, případně se na Customer Care (péči o zákazníky) obrací potenciální nebo stávající klienti (jak piloti v rámci B2B smluv, tak B2C klienti).
Atollon přinesl jednotné místo s přehledem všech externích nebo interních požadavků klientů nebo pracovníků klienta a stavu jejich řešení.

Řešení workflow smluv - Atollon poskytuje dokumentové úložiště s možností identifikace základních dat o vkládaných dokumentech, např. Typ, Kategorie nebo Lokace dokumentu, případně jeho platnost. Za účelem zajištění dokumentového workflow je možné k dokumentu vytvořit požadavek na schválení dle předem nastaveného scénáře. Manažeři získali náhled na schválení smlouvy s možností připojit komentář a zapojit do schvalování ad-hoc kohokoli, kdo se má ke smlouvě vyjádřit. Součástí informace o schválení smlouvy je i komunikace mezi zúčastněnými, integrovaná přímo do systému, ve vazbě na požadavek ke schválení smlouvy.

Dotažená komunikace - jak je zvykem v platformě Atollon, komunikace s kontexty je možná vždy a všude. Můžete diskutovat třeba i nad jednotlivým emailem, který někomu z uživatelů přijde do mailboxu,nebo ho odešle. Veškerou komunikaci lze vidět vždy pod daným zákazníkem a/nebo tématem. Takto dotažená interní i externí komunikace je natolik zásadní, že ji většina našich zákazníků považuje za jeden z klíčových rysů úspěchu Atollonu. 

A ani tohle ještě není všechno. 

Pokud řeší te podobný problém, ozvěte se našemu specialistovi Davidovi. Má má pro vás dokonce jedno příjemné překvapení! :)