Řízení procesů profesionálních služeb
Krásná platforma pomáhající poskytovatelům profesionálních služeb překonávat očekávání svých klientů.

Blog

Nejlepší Průzkumník, co jsme kdy vyrobili02/09/2017
Dnes uvádíme do všech našich produktů klíčovou inovaci, která vám pomůže se rychleji a efektivněji orientovat v datech o klientech, projektech a aktivitách. Více místa pro obsah Způsobem, jak co nejefektivněji a snadno zobrazit klíčová firemní data se zabýváme celých 17 let, co náš produkt pro řízení firemních procesů vyvíjíme. Při návrhu nového rozhraní Průzkumníka se nám podařilo lépe využít dostupné plochy na obrazovce uživatele a i díky tomu můžeme zobrazit více informací. Zbylo též více místa pro samotný obsah složky (komunikaci, dokumenty, úkoly, finance, apod.)   Efektivnější brouzdání kontexty Dřívější verze Průzkumníka trpěla problémem, jak se z detailu projektu co nejrychleji dostat na kartu klienta, aby uživatel neztratil kontext na kterém pracuje. Obdobně bylo celkem komplikované zůžit pohled na jednotlivé fáze / aktivity projektu. To je v novém Průzkumníku elegantně vyřešeno. Průzkumník je totiž nyní plně integrován do detailu projektu tak, aby uživatel snadno přešel na detail klienta (nahoru ve stromečku) nebo do detailů projektu / jeho fází nebo aktivit (dolů do stromečku). Podobně se zlepšil průchod stromem mezi nadřízeným projektem a podřízenými projekty (využívá se zejména v recruitmentu, kde se tak snadněji konzultant dostane na detaily uchazečů na volné místo). Nová funkce časové osy Novou službou Průzkumníka je možnost sledovat vývoj kontextu (klienta, projektu nebo aktivity) v čase. Na jedné záložce tak postupně zobrazíme změny a události, které se v kontextech odehrály. V první verzi je k dispozici pouze náhled na komunikaci, tedy nově zaslané zprávy. Interní poznámky zobrazují celý text, tedy je možné časovou osu použít jako manažerský report a číst si v něm. Postupně časovou osu doplníme o další informace o změnách a událostech v kontextech, např. změny ve stavech projektů, změny ve formulářích (detailech) projektů, reakce na marketingové události, apod. Časovou osu můžete využít mimo jiné i pro měření efektu marketingových kampaní.  

Seminar

Automatické importy CV do Atollon Recruitment09/30/2016 - 14:00
V rámci webináře vám představíme nejnovější nástroje Atollonu pro automatizaci importů CV do systému Atollon Recruitment.

Book

Vysněný systém řízení účetní firmy01/08/2014
Zpracování účetnictví, mzdy, daňové poradenství nebo audit jsou služby, které se více a více stávají komoditním produktem. Jak se může společnost v takovém prostředí odlišit?

Prozkoumejte další řešení Atollonu

Máme důvěru renomovaných firem